Betingelser

Forsikring af vores udlejningsvogne er inkluderet i vores priser (se mere under “Erstatning”). Ligeledes er miljøtillæg en del af prisen.

Når vi leverer eller udleverer vores materiel, er det efterset og i orden, og det skal returneres i samme stand. Returneret materiel, der er beskadiget, bliver repareret for lejers regning.

Lejer er ansvarlig for materiellet fra udleveringstidspunktet indtil det returneres.

Alle vogne leveres eller udleveres i rengjort stand og skal returneres i samme stand, med mindre andet er aftalt. En returneret beskidt vogn vil blive rengjort for lejers regning. Kabinetoiletterne rengør vi dog altid selv.

Er der fejl eller mangler skal reklamationer fremsættes inden materiellet tages i brug, så vi har mulighed for en udbedring.

I de tilfælde, hvor vi leverer varerne, vil vi gerne vide, hvis der er specielle tilkørselsforhold, idet vi leverer med lastbil.

Lejeperiode

Med mindre andet er aftalt og fremgår af ordren, er vores udlejningsperiode på 4 dage. Nogle gange vil materiellet dog blive leveret før og afhentet senere på grund af vores planlægning. Men vi bestræber os altid på at afhente materiellet hurtigst muligt efter et arrangements afholdelse.

Det er selvfølgelig altid muligt at aftale en længere lejeperiode, vi udregner gerne et tilbud.

En ordre kan afbestilles eller reduceres indtil 14 dage før planlagt ibrugtagelse. Sker det senere betales halvdelen af lejenprisen, dog skal der ikke betales for planlagt transport og rengøring.

Erstatning

Det er kunden, der helt og fuldt bærer ansvaret og risikoen for skader på udlejningsmateriellet i hele lejeperioden, ligeledes er det kunden, der har ansvaret for bortkommet materiel.

Dog gælder det for leje af alle vores vogne, at der i lejeprisen er inkluderet en forsikring, hvor der er en selvrisiko på 5500 kr. ekskl. moms pr. skade.

Vagttelefon

Hvis vognene ikke leveres funktionsdygtige så ring på vores vagttelefon: 40 32 52 57. Vi vil så gøre, hvad vi kan for at løse problemet, enten ved rådgivning gennem telefonen eller vi kommer og udbedrer skaden. Kører vi for at løse problemet, og det er kunden selv, der har lavet en fejl – f.eks. at der ikke er tændt for strømmen – vil kunden komme til at betale for den brugte tid.

På alle vognene, der skal tilsluttes vand, er der monteret en nitrokobling, SOM IKKE MÅ FJERNES. Man kan eventuelt købe koblinger hos os.

Top