Handelsbetingelser

Lejebetingelser for materiel lejet hos Festudlejning.com, pr. 1. december 2017

Lejebetingelser:

 • Kaskoforsikring af vogne og moduler samt miljøtillæg er inkluderet i vores priser; selvrisikoen er på 5.500 kr. ekskl. moms
 • Kaskoforsikring af køretøjer betales med 45 kr. pr. dag, køretøjerne er lejet; selvrisikoen er på 5.500 kr. ekskl. moms
 • Varerne leveres i efterset og rengjort stand og skal returneres i samme stand. Evt. returneret snavset/defekt materiel rengøres/repareres for lejers regning
 • Med slutrengøring forstås rengøring af gulv, vægge, lofter, døre samt alle monterede dele, da mange menneskers brug sætter spor overalt
 • Lejer er ansvarlig for alt materiel fra udleveringstidspunktet, til det er os i hænde igen
 • reklamationer skal fremsættes inden ibrugtagelse
 • Materiellet leveres med lastbil, kontakt os venligst ved specielle tilkørselsforhold
 • Lejeperiode:

  • Udlejningspriserne er baseret på op til 4 dages udlejning med mindre andet er aftalt og fremgår af ordren. Af planlægningsmæssige årsager vil materiellet nogle gange blive leveret før og afhentet senere, men vi bestræber os altid på at afhente materiel hurtigst muligt efter et arrangements afholdelse
  • Ønskes en længere lejeperiode, giver vi gerne et tilbud
  • Ordren kan afbestilles eller reguleres nedad indtil 14 dage før ibrugtagning. Ved senere afbestilling/nedregulering betales halvdelen af lejen, dog ikke transport og rengøring

  Erstatning:

  • I lejeperioden bærer kunden overfor udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom kunden hæfter for bortkommet materiel
  • For alle vores vogne, moduler og køretøjer gælder det dog, at der er tegnet en kaskoforsikring med en selvrisiko på 5500,- kr. ekskl. moms pr. skade
  • Ekstraomkostninger i forbindelse med hjemtransport af skadet materiel samt driftstab afholdes af lejer
  • Tyveri og hærværk skal meddeles Festudlejning.com og politi inden for 24 timer efter skaden

  Derudover gælder specielt for:

  • Vogne og moduler:
  • Hvis der er problemer med vores vogne/moduler og det er vores skyld så ring på vores vagttelefon: 40 32 52 57, og vi vil gøre alt for at løse problemet, enten pr telefon eller vi kommer ud og udbedrer skaden. Hvis problemet er opstået som følge af forkert brug faktureres kunden 500 kr./time ekskl. moms, minimum 4 timer. F.eks. hvis vacuumtoiletter bryder ned, fordi en bruger har smidt fremmedlegeme i toilettet og fremmedlegemet stopper pumpen
  • Alle vogne med vandtilslutning er monteret med nitrokobling. DISSE MÅ IKKE FJERNES. Han-koblinger til vandslanger kan evt. købes hos os til 75,- kr. ekskl. moms pr. stk.
  • Vælger kunden selv at rengøre vognen, må det IKKE gøres med vandslange inde i vognen
  • Toiletpapir, håndklædepapir og sæbe er ikke inkluderet i lejeprisen. I nogle tilfælde vil der dog være nogle af forbrugsvarerne i vognen fra sidste udlejning. Dette skal betragtes som en bonus, ekstra varer til opfyldning kan bestilles og betales efter forbrug
  • Kunden tilslutter selv vognene, men mod merpris gør vi det gerne 

  Køretøjer:

  • Det er lejers ansvar, at føreren af indregistrerede køretøjer er i besiddelse af gyldigt førerbevis
  • For alle køretøjer betales 45 kr. pr. dag i kaskoforsikring; der er en selvrisiko på 5.500 kr. ekskl. moms 
  • Køle/frysetrailere:

   • Festudlejning.com påtager sig intet ansvar for tab eller skade på det indhold, lejer fylder i traileren. Det er kundens ansvar at holde øje med, at traileren virker, som den skal

   Opbevaringsbokse:

   • Brug af boksene er på lejers eget ansvar

   Hegn med sort hegnsdug:

   • Festudlejning.com leverer hegnet med hegnsdugen påsat, så kunden ikke selv skal gøre det. Under transport kan det ske, at nogle af stripsene springer. Derfor må kunden være forberedt på, at der evt. skal sættes enkelte strips på
   • Når hegnet pakkes på barreller for returnering, skal hegn med hegnsdug og hegn uden hegnsdug på hver sin barrel
   •  

   Pakning af hegnsklodser på paller:

   • Der skal være 30 klodser på hver palle: 6 lag á 5 klodser
   • 2 klodser på tværs og tre på langs og næste lag modsat, så de ligger i ”forbandt”
   • Således første lag: andet-lag og næste lag: 
   • foerste-lag

    Betalingsbetingelser:

    • Betalingen for det lejede materiel skal overføres til vores konto senest 5 dage før afhentning/levering af det lejede, hvis ikke andet er aftalt